KATALOG

FIRMY

  • Download

Katalog

top
KE STAŽENÍ
(prospekty a dokumenty výrobku)
    Žádné dokumenty

Obchodní a dodací podmínky

Vážení zákazníci,

 

už 20 let vám dodáváme laboratorní přístroje a pomůcky. Snažíme se vždy o vaši maximální spokojenost nejen se zbožím, ale i s rychlým a kvalitním servisním zajištěním. Proto máme už 8 servisních techniků školených přímo u výrobců, kteří disponují rozsáhlým skladem originálních náhradních dílů v Praze a Brně. Našim cílem není být za každou cenu nejlevnější, ale poskytnout vám kvalitní zboží a kvalitní služby za dobrou cenu.

Z tohoto důvodu jsme také v roce 2005 zavedli, od té doby úspěšně udržujeme a úspěšně absolvujeme dozorové a recertifikační audity SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY ZAVEDENÉHO DLE POŽADAVKŮ ČSN EN ISO 9001:2009.

 

 

INFORMACE:

 

Berte prosím na vědomí, že zákazníkem tj. kupujícím může být pouze fyzická nebo právnická osoba s platným identifikačním číslem (IČ). Prodávající výslovně vylučuje, aby účastníkem smlouvy mohl být spotřebitel tak, jak je definován v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ).

 

"Dodavatel" je vždy společnost SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o., Vídeňská 1398/124 , Praha 4, IČ:25065939, DIČ: CZ25065939, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 46662.

 

Všechny informace i ceny uvedené v tomto katalogu a ceníku nejsou návrhem smlouvy a mohou podléhat změnám, a proto si aktuálnost všech údajů ověřte dříve, než byste na jejich základě posílali objednávku.. Můžete tak učinit telefonicky (261 009 111) nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .  Není zde také uvedeno veškeré zboží či příslušenství a jeho všechny parametry.

Vzhledem ke skutečnosti, že uváděné informace v našem katalogu nejsou závaznou nabídkou, vyžádejte si prosím podrobné informace k přístrojům, o které máte zájem, zejména pokud máte pocit, že informace v katalogu nestačí, nebo pokud chcete zboží používat k nestandardním účelům, které nejsou běžné nebo nevyplývají z prospektové dokumentace daného výrobku. Nemůžeme přijmout odpovědnost, pokud dodaný výrobek není vhodný pro určitý nestandardní účel, aniž to bylo s námi předem diskutováno. Obrázky uvedené v katalogu jsou pouze ilustrační a nemusí se přesně shodovat s daným výrobkem.

 

 

OBJEDNÁVKY:

 

Objednávat zboží i servisní služby je možné e-mailem, faxem či dopisem. Objednávky doručené e-mailem okamžitě potvrzujeme také e-mailem, pokud nedostanete během 24 hodin potvrzení vaší e-mailové objednávky, pak pravděpodobně nedošla. Objednávky došlé faxem nebo dopisem obecně nepotvrzujeme (pokud to není v objednávce výslovně vyžádáno), ověřte si proto raději, zda vaše faxová či písemná objednávka byla doručena.

 

 

E-MAIL:

 

Prosíme vás, abyste zásadně do e-mailů psali předmět, a to česky, např. 'Dotaz', 'Objednávka', 'Žádost o nabídku' apod. a nepsali do předmětu jen nějaké kódy nebo čísla. A prosíme také, abyste pokud možno používali své služební e-mailové adresy a ne freemailové (tj. seznam, centrum atd). Při nedodržování těchto zásad se může totiž stát, že váš mail bude vyhodnocen jako podezřelý a skončí ve spamovém koši, aniž by ho někdo četl.

 

 

CENY A DOPRAVA:

 

Všechny ceny v tomto katalogu jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%. Uvedené ceny zahrnují zboží a jeho dopravu na místo určení. U těžkých a objemných přístrojů, které musí nastěhovat do laboratoře stěhovací firma, není v ceně obvykle započítáno jejich nastěhování, které je ovšem možné po dohodě zajistit. Pokud přístroj vyžaduje instalaci naším servisním technikem a zácvik obsluhy, je toto vše také zahrnuto v ceně. U spotřebního materiálu a drobných nástrojů a přístrojů, které odbornou instalaci nevyžadují a proto se posílají poštou, je v ceně zahrnuto poštovné a i pokud by byla dodávka rozdělena na více částí, nepočítají se žádné dodatečné výdaje na další dopravu, poštovné atd. Tyto drobné nástroje a přístroje se také standardně zasílají poštou i na případné záruční opravy a zpět. U malých objednávek pod 1 000 Kč (bez DPH) se připočítává jednorázový poplatek 100 Kč + DPH (za poštovné a balné). Cena je splatná na základě řádného účetního a daňového dokladu, doručeného na adresu Odběratele, uvedenou v Objednávce, formou bezhotovostního platebního styku na účet banky, uvedený v účetním dokladu. Stornování závazné objednávky před dodáním zboží je možné pouze na základě dohody a bude účtován stornopoplatek ve výši min. 10 % ceny zboží plus případné náklady na mezinárodní dopravu atd. Na našich webových stránkách www.schoeller.cz jsou ceny průběžně aktualizovány. U velkých objednávek a stálým zákazníkům poskytujeme různé slevy z ceníkových cen. U dražšího zboží doporučujeme si vyžádat oficiální nabídku, kde jsou přesně uvedeny dodací podmínky, cena, instalace, nastěhování atd. Nabídka (proforma faktura) je vždy nadřazena údajům v tomto katalogu. U některého zboží cenu neuvádíme a sdělíme ji na vyžádání (ikona telefonu). Velmi často probíhají různé akce, kdy můžete zboží získat výhodněji než je v tomto katalogu uvedeno. Sledujte AKCE na našich webových stránkách www.schoeller.cz!

 

 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ:

 

Odběratel je povinen Zboží převzít v místě sídla Odběratele nebo v místě dodání zboží, které je uvedeno v Objednávce.

Podle druhu Zboží bude Dodavatelem určen způsob jeho předání a převzetí. Bez výjimky musí být převzetí písemně potvrzeno Odběratelem, a to buď protokolárně, nebo na dodacím listu ke Zboží. Pro případ, že zboží bude Odběrateli dodáno prostřednictvím 3 osoby, je Odběratel povinen jakékoliv vady obalu, které by mohly způsobit poškození zboží reklamovat při dodání zboží a odmítnout jeho převzetí z důvodu poškození. Pro případ, že tak neučiní, nebude Dodavatelem uznána jeho reklamace z důvodu poškození zboží během přepravy nebo dodání poškozeného zboží.

Vlastnictví ke zboží přechází na Odběratele až po zaplacení Ceny Zboží.  Nebezpečí škody na Zboží přechází na Odběratele okamžikem podpisu předávacího protokolu nebo okamžikem doručení.

 

 

BALENÍ:

 

Pokud je uvedena velikost balení, cena odpovídá jednomu balení uvedené velikosti. Pokud není velikost balení uvedena, cena odpovídá jednomu kusu. Minimální množství, které lze dodat, je jedno balení uvedené velikosti s uvedenou cenou.

 

 

SERVIS, KALIBRACE, VALIDACE:

 

Zajišťujeme autorizovaný servis ke všem výrobkům, které jsme dodali. Servis má přímou návaznost na výrobce, servisní technici jsou pravidelně školeni u výrobců, a provádějí kromě instalací a oprav i další úkony, jako jsou pravidelné preventivní prohlídky, kalibrace a validace přístrojů atd. Náš servis má návaznost na státní metrologii a má příslušná registrační osvědčení ČMI. Servis je poskytován ze dvou servisních středisek, z Prahy a z Brna a je vždy účtován tak, jak je to výhodnější pro zákazníka, bez ohledu na to, odkud technik doopravdy vyjíždí. V Praze i v Brně je rozsáhlý sklad náhradních dílů. Ceník servisních služeb je na našich webových stránkách www.instruments.cz v oblasti SERVIS.

 

 

ZÁRUKA:

 

Na veškeré zboží jsou poskytovány záruční lhůty různé délky (až 5 let), informace o délce a podmínkách záruky jsou uvedeny v nabídkách. V záruční době je odstranění závady zcela zdarma, neúčtuje se ani cestovné, ani práce, ani čas, ani náhradní díly.

 

Drobné nástroje a přístroje, které nevyžadují odbornou instalaci a proto se posílají poštou i na záruční opravu a zpět.

 

Použití výrobku k jiným účelům než běžným resp. těm, které vyplývají z prospektové dokumentace a ke kterým je výrobek určen výrobcem, může vést k neuznání záruky za výrobek.

 

 

Těšíme se na další spolupráci s Vámi!

RNDr. Petr Mančal, ředitel