KATALOG

FIRMY

 • Download

Katalog

top
KE STAŽENÍ
(prospekty a dokumenty výrobku)
Obecné informace pro robotické systémy (TECAN)
Obecné informace pro robotické systémy (TECAN)
Obecné informace pro robotické systémy (TECAN)
Obecné informace pro robotické systémy (TECAN)
Obecné informace pro robotické systémy (TECAN)
Obecné informace pro robotické systémy (TECAN)

Obecné informace pro robotické systémy (TECAN)

Veškeré robotické systémy TECAN jsou nyní postaveny na nové modulové platformě Freedom EVO.


Systém je konstruován s ohledem na splnění evropských direktiv pro in vitro diagnostiku dle 98/79/ECMezi hlavní přednosti patří:

 • přesná detekce hladiny na vodivostním principu (od 50 µl)
 • otevřený modulární systém
 • obsluha 1-1536 MTP
 • pipetovací rameno 1, 2, 4, 8jehlové, s nezávislým pohybem jehel
 • pipetování pomocí jednorázových špiček (s filtry nebo bez) - 10, 50, 200, 1000 µl
 • pipetování omyvatelnými pipetovacími jehlami
 • snadná výměna jehel za konusy pro špičky
 • pipetování 96 nebo 384kanálovou hlavou MCA (jehly nebo špičky)
 • modularita, upgradovatelnost, použití pro různé aplikace, možnost integraceDalší volitelné příslušenství-moduly:

Ramena pipetovací a transportní:

 • pipetovací rameno (LiHa) 1, 2, 4, 8 nebo 16kanálové (2x8), s nezávislým pohybem jehel/špiček horizontálně i vertikálně
 • Liquid LiHa: pipetování pomocí syringí různých velikostí pro dosažení vysoké přesnosti pipetování pro různé objemy. Výsledná přesnost závisí na použité velikosti syringe a pipetovaného objemu. Liquid LiHa používá jako píst systémovou kapalinu. Možnost libovolného proplachování systému zcela eliminuje kontaminace systému aerosoly.
 • Ai rLiHa: piepovací systém bez kapaliny a syringí. Zajišťuje vysokou přesnost v celém pipetovacím rozsahu 0,5 až 1000 µl (k dispozici jen pro velikosti EVO 100/150 a 200) K zamezení kontaminací systému aerosoly jsou použity výměnné air filtry.
 • Freedom EVO může být vybaven oběma typy pipetovacích ramen zároveň
 • 8 + 1 rameno - 1 jehla z osmi s nezávislým pohybem (EVO75)
 • 96 a 384kanálové pipetovací rameno (MCA)
 • pick and place rameno pro transport zkumavek
 • robotické rameno pro manipulaci s objekty formátu mikrotitrační destičky nezávislé
 • robotické rameno pro manipulaci s objekty formátu mikrotitrační destičky integrované s MCA
 • robotické rameno s prodlouženým dosahem ve vertikální ose Z pro manipulace pod pracovní deskou, kde mohou být umístěny např. centrifugy nebo destičkové readery (linka může mít integrována až 3 ramena najednou)

 Další moduly pro integraci:

 • inkubátory
 • inkubované pozice s třepáním, chlazením
 • zásobní hotely, stackery nebo karusely na destičky
 • interlink mezi více linkami
 • čtečky čárových kódů PosID
 • readery, promývačky, microarray scannery
 • termocyklery, qPCR cyklery
 • centrifugy (Rotanta 460RSC, VSpin Velocity 11)
 • moduly pro vakuovou extrakci, magnetickou separaci TeMags, TeVacs
 • colony picking modul Pickolo
 • modul pro is situ hybridizace GenePaint
 • moduly pro krystalizace
 • moduly pro práci s buňkami - Cellerity
 • integrované CO2 inkubátory Storex (Liconic), Cytomat (Thermo)Výsledné flexibilní sestavy pokrývají širokou škálu rychle se měnících aplikací v různých oblastech

 • univerzálního pipetování
 • klinické diagnostiky: ELISA procesory EVOlyser, pipetovací stanice předřazené ELISA procesorům (BEP3…)
 • genomiky: extrakce, purifikace vakuové i magnetické, PCR setup, in situ hybridizace, (F)ISH
 • proteomiky: purifikace, identifikace, štěpení, MALDI spotting, krystalizace
 • farmaceutického výzkumu (HTS): HTS, hit picking
 • buněčného výzkumu: automatické systémy pro přípravu a kultivace buněčných linií, transfekce buněk, screening, separace, colony picking
 • příprava vzorků pro MS na pricipu ppSPE
 • forensních aplikací: HID EVOlution system
 
KE STAŽENÍ (prospekty a dokumenty výrobku)