KATALOG

FIRMY

  • Download

Katalog

top
KE STAŽENÍ
(prospekty a dokumenty výrobku)
RH (CRYOPAL)

RH (CRYOPAL)

Kontejnery na skladování a transport tekutého hélia
Kontejnery na skladování, laboratorní použití i transport kapalného hélia. Přidáním různých ochranných rámů tyto kontejnery vyhovují příslušným mezinárodním standardům (DOT, RTMD, ADR/RID, OACI) pro transport silniční, železniční i leteckou dopravou. Maximální pracovní přetlak je 0,7 bar.
Podrobnější informace na vyžádání.
 
KE STAŽENÍ (prospekty a dokumenty výrobku)